KISI Nederland wordt KOEMI

Zaterdag 22 april 2023

KISI Nederland – vooral bekend van de succesvolle musicals naar Bijbelverhalen, gespeeld door kinderen en jongeren – is per 21 april 2023 zelfstandig geworden. Bij deze zelfstandigheid hoort ook een nieuwe naam: KOEMI. In goed overleg met de moederorganisatie in Oostenrijk heeft KISI Nederland besloten om op eigen benen te gaan staan. KISI en KOEMI blijven onderling met elkaar verbonden als leden van het netwerk ‘God’s singing kids’

Ruimte voor eigen accenten

In 2008 startte ‘KISI – God’s singing kids’ in Nederland met als doel het jeugdwerk van KISI, dat in 1993 in Oostenrijk was ontstaan, ook in Nederland op te zetten. Inmiddels heeft KISI Nederland zich ontwikkeld tot een volwassen organisatie en is de tijd rijp voor een grotere zelfstandigheid. “De nieuwe zelfstandigheid geeft ruimte voor lokale aanpassingen. De ontwikkeling van eigen musicals en liederen wordt bijvoorbeeld gemakkelijker. Tegelijkertijd kunnen we de internationale KISI-materialen blijven gebruiken,” zegt Harm Ruiter, coördinator van KOEMI.

Netwerk ‘God’s singing kids’

De afgelopen jaren heeft KISI Nederland als een kind aan de hand mogen lopen van de moederorganisatie in Oostenrijk. KISI Nederland heeft zich laten inspireren door de Oostenrijkse passie voor kinderen en jongeren, hun levend geloof en enthousiasme voor muziek, zang, dans en toneel als middel om de Blijde Boodschap te verkondigen. Daarom zullen KISI en KOEMI met elkaar verbonden blijven als leden van het netwerk ‘God’s singing kids’. Binnen dit netwerk is volop ruimte voor onderlinge samenwerking, internationale gebedsmomenten en internationale ontmoetingen.

KOEMI – sta op!

Het woord KOEMI is Aramees en betekent: sta op! Het woord komt in de Bijbel verschillende keren voor. Het meest bekend is het verhaal van Jezus die de dochter van Jaïrus uit de dood opwekt. In dat verhaal zegt Jezus tegen haar: Talitha, koemi! – ‘Meisje, sta op’ (Marcus 5, 41). De oproep ‘sta op’ is ook te vinden bij de profeet Jesaja, hoofdstuk 60,1 ‘Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer.’ Zo vormt KOEMI een woord van aanmoediging en uitnodiging om op staan en tot leven te komen als kind van God. KOEMI wil kinderen en jongeren uitdagen om, in verbondenheid met alle generaties, op te staan en in beweging te komen als ‘jonge kerk’ in deze tijd, en door middel van zang, dans, muziek en toneel te getuigen van de hoop die in hen leeft.

Nieuw logo

De naamsverandering van KISI naar KOEMI wordt ondersteund met een nieuwe huisstijl en een nieuw logo. De naam KOEMI staat met speelse letters in een tekstwolk die naar boven wijst. Deze opgaande lijn symboliseert de roep van God: sta op en leef. Een kleine ster siert de letter i als symbool voor het licht van Christus dat we zichtbaar willen maken.

Activiteiten

Naast een nieuw logo krijgt KOEMI een nieuw themalied. Ook worden er in 2023-2024 activiteiten ontplooid die de naamswijziging ondersteunen. Zo wordt ‘Koemi’ het thema voor het Nederlands-Vlaamse KOEMI-KISI feest op 23-24 september en komt er een nieuwe mini-musical over het meisje dat door Jezus uit de dood wordt opgewekt.

Missie van het netwerk God’s singing kids blijft hetzelfde

Wij zijn een internationale familie van kinderen, jongeren en volwassenen, die op weg is met liederen en musicals tot eer van God. We willen God ontdekken, talenten ontwikkelen, samen beleven, het Goede Nieuws vertellen, en elke dag met Jezus leven. Wij zijn een katholieke beweging met een oecumenische opdracht.

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.