KISI-Feest 2015: zaterdag

Het jaarlijkse KISI-Feest in Tilburg was een bijzonder mooi feest! Met zo’n 220 deelnemers, waaronder 80 Vlaamse KISIs, zat de stemming er snel in. Het jaarthema „In Him, with Him, through Him – leerling zijn van Jezus“ werd creatief op allerlei manieren zichtbaar: door de heldere input van Joyce, met de vraag: „Hoe kan ik God dienen met een onverdeeld hart en met vreugde?“, door het programma in de verschillende leeftijdsgroepen, door sport en spel en veel plezier bij het outdoor-programma, en de overal tastbare vreugde van het samenzijn. Telkens weer vertelden „Peet“ en „Andy“ oftewel Petrus en Andreas, met hun bijhorende huisdieren haan en schaap ons over hun belevenissen met Jezus, die zo graag in „vergelijkenissen“ (of was het „Spijkenissen“?) tot zijn leerlingen sprak. Wat hebben we gelachen – en veel onthouden!

Net als de KISI-shop, de boekentafel van Stichting Samuel Advies, de infostand van de Vastenaktie, het Focolare en het Augustinianum Gaesdonck werd het snoepwinkeltje weer druk bezocht en deze „rijkdommen“ verdeeld aan wie niets hadden… Mooi om te zien hoe iedereen dienstbaar was naar de ander toe.

Ook Pauli en de rover stinkevoet waren bij het feest, samen met de KISIs uit Twente!

In de avond mochten we dan God zelf zien, ja, bij de eucharistische aanbidding. De verschillende gebedshoeken gaven groot en klein de mogelijkheid, in stilte bij God te blijven, bijvoorbeeld door voor de vluchtelingen te bidden bij het kruis of door een gebed op te schrijven hoe je Jezus wilt dienen en dat op een schort vast te prikken – de schort van een dienaar, zoals Jezus het heeft voorgeleefd. Dank aan Deken Miltenburg, Vader Johannes, Priester Filip en Kardinaal Simonis, die zo velen het sacrament van verzoening hebben geschonken. Vele kinderen en tieners zeiden: „Zo dichtbij heb ik God nog niet eerder gevoeld.“ – „Het was zo vredig.“

En zo intens de stilte en de aanwezigheid van Christus was, zo intens was ook de vreugde bij het liedjesconcert dat daarna losbarstte. Mario Raadwijk spatte van enthousiasme en de KISI’s op het podium en in de zaal zongen en dansten er op los!

„Zo mooi om erbij te zijn“ staat er bij de zaterdag in het gastenboek …


Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.